میز كار كاركنانراهنمای ورود

این درگاه به منظورایجاد بستری اینترنتی و امن جهت " ارائه خدمات الكترونیكی به پرسنل " راه اندازی گردیده است پس از یك مرحله ورود می توانید نسبت به تغییر رمز اولیه خود اقدام نمایید.
برای ورود برای اولین بار در قسمت نام كاربری، كد ملی و در قسمت رمز عبور، كد پرسنلی خود و سپس كد امنیتی را وارد نمایید.
به منظور تسریع در پاسخ گویی ، در صورت بروز مشكل و یا ارائه پیشنهاد نسبت به درج آن در قسمت " فرم پیشنهادات ومشكلات میز كارپرسنل" اقدام نمایید. حداكثر زمان پاسخگویی به پیامهای ارسالی سه روز كاری می باشد.
سرویس الكترونیكی مشاهده فیش حقوقی، جهت كاركنان شهرداری و سازمان فاوا می باشد و شامل پرسنل سایر شركت های وابسته نمی باشد.
همكارانی كه وضعیت قرارداد آنها از شركتی به شهرداری تبدیل می گردد ،می بایست جهت ایجاد سطح دسترسی به میز كار صرفاً در اولین ماه تبدیل وضعیت ، نسبت به اعلام آن در"فرم ارسال پیشنهادات ومشكلات " اقدام نمایند . تا دسترسی های مربوطه اعمال گردد.
فرم پیشنهادات ومشكلات میز كار همكاران

مشاهده پاسخ
درگاه الكترونیكی شهرداری اصفهان

© 1398 - کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد