فراموشی رمز عبور

راهنمای فراموشی رمز عبور

رمز یكبار مصرف برای شماره همراه شما كه در سیستم پرسنلی ثبت گردیده است ارسال می شود
چنانچه ارسال پیامك های انبوه روی شماره همراه شما محدود شده باشد پیامك را دریافت نخواهید كرد
درصورتی كه پیامك برایتان ارسال نشده است و یا شماره همراه شما تغییر یافته است در فرم پیشنهادات ومشكلات میز كار همكاران درخواست خود را ارئه نمایید
فرم پیشنهادات ومشكلات میز كار همكاران

مشاهده پاسخ
درگاه الكترونیكی شهرداری اصفهان

© 1398 - کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد